Sök
genbrugsplast

Återvunnen plast

G9 erbjuder Nordens största program för återvunnen plast och återvinning av plast. På programmet finns palissadstolpar, bänkar, slipers och staket av återvunnen plast. Staket av återvunnen plast finns i flera färger och alla plastprodukter har en livslängd på minst 40 år. Särskilt efterfrågas palissadstolpar, skivor och stolpar av återvunnen plast. I förhållande till det cirkulära tänkesättet är spontar, plastplankor, stolpar och brädor särskilt intressanta.

Återvunnen plast som används i samband med bänkar, spontar, stolpar och plank vinner mark i samband med det ökade intresset för livslängd och inte minst sänkta driftskostnader inom offentlig och privat sektor.

Betydande fördelar med återvunnen plast, bänkar, stolpar, ruttnar inte, spricker inte och suger inte upp vatten, samt är miljöcertifierad återvunnen plast, som används till kantning, lekytor, terrasser och mycket mer, där lång hållbarhet, livslängd och inget underhåll önskas.

Har du frågor om produkterna?

Camilla Ringdahl

Försäljning och projekt
Telefon: 0709785303
Vælg serie
Vælg område
Vælg kategori