Sök

Mobil avfallsvagn, Roskilde

Den nya avfallstrailern är ett led i Roskilde kommuns mål om förbättrad avfalls- och resurshantering – även på offentliga plaster.

Den nya avfallstrailern är ett led i Roskilde kommuns mål om förbättrad avfalls- och resurshantering – även på offentliga plaster.

Vagnen kan vecklas ut till en avfallsvagn och innehåller 8 tunnor för sortering. Vagnen är idealisk till större musik- eller kulturarrangemang i parker eller stadsfester, eller varför inte som en del av en temavecka om avfallssortering på skolor och institutioner. Vilken typ av avfall man vill sortera kan anpassas efter arrangemangets behov. En version av vagnen är utrustad med sensorer som kontinuerligt registrerar mängden avfall samtidigt som resultatet visas för besökarna på en display på vagnen. Dessa upplysningar kan kommunen välja att visa på sin hemsida om den vill.

Vælg serie
Vælg område
Vælg kategori