Sök

Torg i Århus

Klostertorget i Århus har förnyats under 2018 så att det nu framstår mer öppet och i samspel med torgets omliggande byggnader.

Klostertorget i Århus har förnyats under 2018 så att det nu framstår mer öppet och i samspel med torgets omliggande byggnader. Torget är förnyat med bl a anpassade cirkulära cykelställ, papperskorgar och cirkulär bänk med integrerad belysning som tänds på kvällen tillsammans med övrig gatubelysning och belyser området omkring och under bänken.

Vælg serie
Vælg område
Vælg kategori