Dansk design og hantverk när det utvecklas produkter till park- och stadsmiljöer

Danskt Smideshantverk

Smide och träslöjd av högsta kvalitet kännetecknar alla våra produkter.

Underhållsfritt och hållbart landskap

Våra produkter av återvunnen plast säkerställer hållbarhet och minimerar underhållet.

Anläggning av stadsrum och parker

Vi balanserar användbarhet, komfort och kvalitet i utformningen av stadsrum och parker.

Projektrealisering / skräddarsytt

Vi hjälper till att förverkliga ditt projekt genom unika och specialdesignade lösningar.

G9 Landskap . Park & Stadsrum

Dansk design og hantverk när det utvecklas produkter till park- och stadsmiljöer som fokuserar på bänkbord, parksoffor, bänkar, cyklism, cykelstativ, cykeltak, cykelhus, skräpkorgar, avfallsbehållare, behandlat stål eller cortenstål. Anordning och design av landskap med hållbara produkter i återvunnen plast, som t ex gräsarmering, bullerplank, pollare och beläggningsplank.

G9 landskap, park & stadsrum a/s designar och utvecklar produkter för park & stadsrum. Programmet omfattar ett brett produktprogram inom park- och stadsrumsinventarier, ett produktprogram som bland annat innehåller ”bänkar, cykelstativ, pollare, avfallsbehållare, skräpkorgar, bullerplank, gräsarmering mm… ”.  Med fokus på bl a danskt hantverk, lång livslängd och minimalt underhåll designar och producerar vi bänkar, parksoffor och bänkbord. Med dansk design och lokal produktion försäkrar vi oss om att våra produkter alltid uppnår bäst tänkliga kvalitet. I över 15 år har vi tillhandahållit lösningar inom bänkar, parksoffor, avfallsbehållare, bänkbord osv som baserar sig på underhållsfria lösningar och dansk design, tradition och hantverk.

Produktprogrammet inom landskapsarkitektur är övervägande baserat på hållbarhet och återvunnen plast. Våra produkter som bl a omfattar plank, rundstolpar, brädor i återvunnen plast, gräsarmering, kantavgränsning mm är alla hållbara lösningar som tar hänsyn till naturens resurser, återbruk och klimatförhållanden. Till skillnad från traditionella lösningar med t ex hårdträ erbjuder vi motsvarande lösningar baserade på insamlad och återanvänd plast som dessutom har andra betydande fördelar genom att vara helt underhållsfritt och ha en betydligt längre livslängd. Förutom vår kompetens inom återvunnen plast, erbjuder vi även individuella lösningar i förbehandlat stål till t ex kantavgränsningar och andra specialprojekt.

Vi utvecklar kontinuerligt vårt produktprogram i förhoppning om att kunna utfylla våra kunders behov. Vi provar nya och kända material som t ex cortenstål till avfallskärl, pollare och kantavgränsningar.

Med utgångspunkt i våra kunder och samarbetspartners designar och utvecklar vi lösningar för park- & stadsmiljöer. Vi ställer krav till vår design och menar grundläggande att design handlar om balans mellan praktisk användbarhet, komfort och kvalitet. Vi utmanar gärna det traditionella med nya tankar för att skapa moderna offentliga eller privata uterum. Med inspiration från kunder, arkitekter, designers m fl är vår projektavdelning alltid beredd att prova nya idéer och följa dem från skiss till färdig produkt. G9 representerar i Danmark den världsledande producenten av helautomatiska pollare. Pollare är i stigande grad den lösning man helst väljer för att säkra offentliga och privata områden. Vårt produktprogram omfattar pollare och bommar till alla typer av säkring och tillträdesregulering.